Om företaget

                                             AB ”Fiskarnas företag ”GRIFS”

AB ”Fiskarnas företag ”GRIFS”” grundades 1993, av tre medlemmar av fiskefartyget GRIFS som hade åtagit sig att starta sin egen oberoende verksamhet.

Företaget växte och utvecklades. Under 1994 etablerade det och utvecklade det med tiden en betydande bas för metallbearbetning och skeppsreparationer.

Inom fisket är AB ”Fiskarnas företag ”GRIFS”” operatören av en betydande del av Lettlands fiskekvot i Östersjön, torsk – 14,6%, brisling – 9,4%, sill – 9,4%. Företaget har fått god erfarenhet av att arbeta med lokala fiskköpare i Lettland och andra länder i Östersjön. Med tanke på de begränsade fiskemöjligheterna lägger företaget stor vikt vid att balansera sin fiskeflotta med tillgängliga fiskeresurser. I början av 2020 anställde företaget 34 personer. Balansomsättningen för 2019 var 1,5 miljoner euro.

Företaget har värdefull erfarenhet av att genomföra projekt som finansieras av Europeiska unionens fiskerifond.