Metallbehandling

Vi erbjuder tillverkning, reparation, ombyggnad och renovering av metallprodukter och konstruktioner. Företagets erfarna specialister tillhandahåller svetsning, svarvning, fräsningstjänster, målning av metallkonstruktioner med högkvalitativa tvåkomponentfärger och sandblästring av ytor. För arbetet kör vi till kundobjekten.

Följande utrustning finns tillgänglig i verkstaden:

Guillotin- arbetsbredd 3000 mm, arbetsskikttjocklek 2-16 mm.

 

Universal hydraulisk press Nominellt tryck- 100t. Arbetsbredd- 1570 mm.

Rör lindningsmaskin. Mått: rullande bredd upp till 2100 mm, tjocklek upp till 12 mm.

Hydraulisk halvautomatisk metallsåg (bandsåg), vinkelskärande ämnen (maximal bladdiameter 200 mm).

Rullmaskin för rullning av olika metallprofiler enligt radie (ark, vinkel, u-profil, osv.).

Metall svarv, arbetsstyckets längd upp till 2000 mm, diameter upp till 300 mm

Metall svarv, arbetsstyckets mått upp till: längd 4000 mm, diameter upp till 400 mm; längd 6000 mm, diameter upp till 110 mm; längd 200 mm, diameter upp till 700 mm;

Verken utförs av kvalificerade och erfarna specialister.

Våra kunder inkluderar ett antal gårdar, timmer, träbearbetning, byggföretag och byggmaterialfabriker.