Fiske

AB ”Fiskarnas företag” GRIFS ”” fiskar i Östersjön enligt de tilldelade kvoterna. AB ”Fiskarnas företag” GRIFS”” fiskekvot för fiske år 2020 är 2638 ton brisling och 476 ton sill. Tyvärr är riktat fiske efter torsk, som har varit en kärnverksamhet för företaget sedan starten, för närvarande förbjudet i Östersjön.

Företaget är intresserat av att samarbeta med andra fiskeoperatörer för att utbyta fiskekvoter.

Företaget har följande fiskefartyg:

1.     LVR 0697 “Grifs” – trålare av typ Baltica, längd 25,45m, bredd 6,8m, huvudmotor 386 kW, kapacitet 112 GT

2.      LVR 0837 “Priedaine” – trålare av typ Baltica, längd 25,45m, bredd 6,8m, huvudmotor 220 kW, kapacitet 112 GT

3.   LVR 0842 ”Sirius” – längd 33,5m, bredd 6m, huvudmotor 633 kW, kapacitet 246 GT