Nyheder

Vi tilbyder to baltiske fisketrawlere til salg:

1. LVR 0697 “Grifs” – fiskeretråler i baltisk type, længde: 25,45 m, bredde: 6,8 m, hovedmotor: 386 kW, bruttotonnage: 112 tons.

2. LVR 0837 “Priedaine” – fiskeretråler i baltisk type, længde: 25,45 m, bredde: 6,8 m, hovedmotor: 220 kW, bruttotonnage: 112 tons.